Vervolgcursussen

Gehoorzaamheid niveau I

In Gehoorzaamheid niveau I, gaan we aan de slag met de basiscommando’s die we in de dagelijkse praktijk veel gebruiken. In de lessen worden de oefeningen hier, zit, af , blijf, wacht, spelen, los en volgens geïntroduceerd. Natuurlijk wordt er verder gegaan met het socialisatieproces. Verder wordt er veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van uw inzicht in het gedrag van uw hond zodat u steeds beter kunt voldoen aan zijn behoeften, u steeds makkelijker kunt trainen, ongewenst gedrag kunt voorkomen en al ontstaan ongewenst gedrag weer af kan leren. In de cursus wordt getracht u zoveel mogelijk wegwijs te maken in de verschillende trainingsmethoden. U leert de achterliggende theorie te begrijpen en in de praktijk toe te passen.

Deze cursus is voor honden van alle leeftijden die opgevoed en getraind en opgevoed moeten worden. 

Na gehoorzaamheid niveau 1

Na de eerste cursussen is het mogelijk om verdere vervolg trainingen te doen in verschillende richtingen. Er zijn gehoorzaamheid 2, 3 en 4, behendigheid, trucs en tricks, enz.