Heropvoeding bij probleemgedrag

Heeft uw hond problemen waar u vanaf wilt? Professionele africhting en heropvoeding kan deze problemen vaak doen verdwijnen. Behalve de hond nieuw gewenst gedrag aan te leren en daarbij probleemgedrag af te leren, leren we u ook hoe u hier mee om moet gaan.

Er wordt in een aaneensluitende periode met uw hond gewerkt. Tijdens elke training wordt een kort filmpje gemaakt met wat er aangeleerd is en hoe u hier dus thuis mee om moet gaan. Want ook al doen wij het opvoed en trainingswerk voor u, u moet het zelf wel consequent doorzetten. U krijgt uw eigen playlist met filmpjes op youtube (alleen voor u zichtbaar), zo kunt u zo vaak als nodig terugkijken wat u wel en niet moet doen en hoe. In de filmpjes wordt ook de begeleidende theorie uitgelegd zodat u snapt waarom u dingen wel of niet moet doen.

Herconditionering probleemgedrag

Heeft u serieuze problemen met uw hond en wilt u daar zelf mee aan de slag, dan help ik u met het in kaart brengen van het gedrag. Wat doet uw hond, wanneer en waarom. Daarna maken we een plan van aanpak en geef ik u oefeningen mee en tips hoe het probleem aan te pakken. U gaat hiermee aan de slag en ik kom zo veel als nodig terug, tot het probleemgedrag helemaal verholpen is.

Vooraf wordt het probleem zoveel mogelijk in kaart gebracht aan de hand van een vragen en videomateriaal. Tijdens de eerste sessie wordt via een gesprek met u het probleem of de problemen verder uitgediept en daarna wordt in de praktijk gekeken wat er gebeurd. Alle zaken die eventueel van invloed kunnen zijn op het gedrag worden meegenomen. Verder wordt de fysieke/geestelijke conditie van uw hond en zijn dagelijkse activiteiten bekeken en beoordeeld of deze van invloed zijn op het gedrag. Gedurende de gedragstherapie zal indien nodig worden samengewerkt met verschillende specialisten als fysiotherapeut en dierenarts.